PUR panely, PIR panely

PUR a PIR panely sú určené na steny a strechy, ktoré vyžadujú lepšie tepelnoizolačné vlastnosti.

Oproti panelom z minerálnej vlny má PIR panel dvojnásobne lepšie tepelnoizolačné vlastnosti , čiže potrebujete polovičnú hrúbku na rovnaké zaizolovanie.

Z hľadiska požiarnej odolnosti PUR nemá požiarnu odolnosť a PIR má 15-30 minút.

PIR panel je ľahší oproti panelu z minerálnej vlny.

Zvyčajná hrúbka plechov je 0,5mm

Panely sa výrabajú v hrúbkach 30-200mm. Väčšinou sa pri obvodových stenach používajú hrúbky 80 a 100mm, pri priečkach 50mm. V súčastnosti je z dôvodu tepelnej izolácie trend ísť do väčších hrúbok.

http://www.fulfillmenteurope.com, http://www.fhb.cz, http://www.ilogisztika.hu, http://www.self-healingmaterials.com, http://www.finila.com, http://www.fodes.sk, http://www.sendvicovepanely.sk, http://www.sendvicove-panely.sk, http://www.klampiarskevyrobky.sk, http://www.samorezneskrutky.sk, http://www.spoznajsa.sk, http://www.timovaspolupraca.sk