Panely z minerálnej vlny

Panely z minerálnej vlny sú určené ako steny a strechy, ktoré vyžadujú požiarnu odolnosť alebo vyššie zvukovú izoláciu.

Požiarna odolnosť je jednou zo základných požiadaviek a panely z minerálnej vlny majú požiarnu odolnosť 30-120 minút.

Oproti PIR panelom majú vyššie zvukovovo izolačné vlastnosti.

Nevýhodou je polovičná tepelnoizolačná vlastnosť oproti PIR, čo sa rieši vyššou hrúbkou.

Zvyčajná hrúbka plechov je 0,6mm

Hrúbky panelov sa vyrábaju 50-200mm. Väčšinou sa na boky používa 120mm. V súčastnosti je z dôvodu tepelnej izolácie trend ísť do väčších hrúbok.