Kontakt

FODES, s.r.o.

IČO: 36 251 119
Registrácia: OR SR okr. súd Trnava, odd.: Sro, vl. č.: 13715/T

Svätý Jur 900 21, Priemyselná 3

mobil: (+421) 901 700 286
e-mail: marketing@fodes.sk